Opiskelu

OPISKELU


Suunnitteletko yhteiskuntatieteiden opiskelua Lapin yliopistossa?


Sosiologia ja politiikkatieteet (valtio-oppi ja kansainväliset suhteet) ovat Lapin yliopistossa yhteisenä hakukohteena eli niillä on yhteinen valintakoe. Perusopinnot ovat oppiaineille yhteiset.

 

Oppiaineiden yhteiset tutkintonimikkeet ovat yhteiskuntatieteiden kandidaatti sekä yhteiskuntatieteiden maisteri. Toisen opintovuoden lopussa opiskelijat valitsevat tiedekunnan määrittämien kriteerien puitteissa sosiologian tai politiikkatieteiden pääaineen. Tästä edelleen politiikkatieteiden opiskelijat valitsevat erikoistumisalakseen kansainväliset suhteet tai valtio-opin. Yliopiston nettisivuilta löydät lisäinfoa pääaineen valinnasta: Pääaineen valinta.


Tutustu yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opinto-oppaaseen yliopiston nettisivuilla www.ulapland.fi.