Edunvalvonta

Edunvalvonta


”Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa kansainvälisten suhteiden, valtio-opin ja sosiologian


opiskeluun liittyviä etuja. Yhdistys edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja valvoo myös


heidän yleisiä etujaan yliopistoyhteisössä. Yhdistys pitää yllä suhteita politiikan ja sosiologian


tutkimuksen järjestöihin ja muihin jäsentensä toimintaan vaikuttaviin yhteisöihin Suomessa ja


maailmalla.”Kosmos Buranin säännötKosmos Buran valvoo jäsentensä etua yhteistyössä LYY:n ja muiden ainejärjestöjen kanssa.

Käytännössä ainejärjestömme käy keskustelua eri toimijoiden kanssa ja tuo opiskelijoiden

näkökulman esille. Tarvittaessa voimme laatia myös kannanottoja ja kirjelmiä eri

toimielimiin. Kosmos Buranin toiminnalla on merkitystä ja ajatuksemme otetaan huomioon.

Osana edunvalvontaa Kosmos Buran järjestää oppiainekahveja, joissa opiskelijat ja

henkilökunta voivat jakaa kuulumisia ja pohtia opintojen kehittämiseen liittyviä asioita.

Edunvalvontaa hoitaa Kosmos Buranissa yleensä kaksi hallituksen jäsentä.


Kosmos Buranin jäsenet voivat olla yhteydessä kumpaan tahansa edunvalvontavastaavista,

pääaineesta riippumatta. Laita siis rohkeasti viestiä tai nykäise hihasta mikäli mieltäsi

askarruttaa edunvalvonnallinen kysymys tai jos haluat olla mukana vaikuttamassa vaikkapa

kurssisisältöihin!


Häirintäyhdyshenkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Heitä on Kosmos Buranissa kaksi. He ovat jäsenistön käytettävissä ja heihin saa olla yhteydessä kaikissa tapauksissa, kun opiskelija kokee häirintää, kiusaamista tai muunlaista epäasiallista kohtelua. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät hallitus-sivulta. 


Oikeusapu on LYY:n tarjoama palvelu opiskelijoille. Lisätietoa LYY:n sivuilla.
VAIKUTTAMINEN


Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)


Edustajisto (edari) käyttää ylioppilaskunnassa ylintä valtaa, joka päättää esimerkiksi

ylioppilaskunnan raha-asioista. Edustajistossa on 20 jäsentä, jotka valitaan joka toinen vuosi

järjestettävillä vaaleilla. Vaaleissa voi äänestää ja asettua ehdolle jokainen LYY:n jäsen.

Seuraavat edustajiston vaalit järjestetään syksyllä 2019. Kosmos Buran kannustaa

jäsenistöään ehdolle.


LYY:n hallitus hoitaa ylioppilaskunnan toimeenpanovaltaa. Edustajisto valitsee hallituksen

vuosittain. Kosmos Buran kannustaa jäseniään hakemaan myös LYY:n hallitukseen.

Jaostot ovat LYY:n toimielimiä, jossa opiskelijat ja ainejärjestöt järjestävät yhdessä

tapahtumia ja pohtivat edunvalvonnallisia asioita. Kosmos Burania edustaa jaostoissa

ainejärjestön hallituslaiset, mutta mikään ei estä hallituksen ulkopuolisia osallistumasta

jaostojen toimintaan.


Yliopiston hallinto


Kollegio on yliopiston korkein päättävä elin, joka muun muassa valitsee hallituksen ja valvoo

sen toimintaa. Kollegioon kuuluu 24 jäsentä, joista 8 on opiskelijoita.

Yliopiston hallitus päättää esimerkiksi yliopiston toiminnasta ja taloudesta ja valitsee

rehtorin. Hallituksessa on 11 jäsentä, joista kaksi on opiskelijoita.

Johtoryhmä auttaa rehtoria yliopiston asioiden hoitamisessa. Johtoryhmään kuuluu rehtorin

lisäksi eri yksiköiden johtajat sekä LYY:n puheenjohtaja.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hoitaa tiedekunnan hallintoa,

johon kuuluu esimerkiksi opetuksen ja tutkimuksen laadun valvonta, opiskelijoiden

valintaperusteista sekä hyväksyy ja arvostelee pro gradu- ja lisensiaatintutkielmat sekä

väitöskirjat tarkastajien lausuntojen perusteella. Tiedekuntaneuvostossa on 9 jäsentä, joista

kolme on opiskelijoita.